Xperimania

Oletko koskaan miettinyt ympäröiviä materiaaleja?

Projektin taustaa
Nuorten lahjakkuuksien houkutteleminen kemianteollisuuteen, ja varsinkin petrokemian teollisuuteen, on nykyisin suuri haaste. Tilastojen mukaan luonnontieteellisen koulutuksen valitsevien nuorten määrä on Euroopassa vähentynyt hälyttävästi; kemian alalta valmistuvien määrä vähenee arviolta 10% vuosittain.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että meidän tulisi muuttaa tieteen opettamista kouluissa ja kannustaa tutkivaan oppimiseen perustuvia käytäntöjä. Tutkiva luonnontieteiden opetus on todettu tehokkaaksi sekä peruskoulussa että toisen asteen opetuksessa; se kasvattaa oppilaiden kiinnostusta ja tehostaa oppimista, ja parantaa samalla opettajien motivaatiota.

Kiina ja Intia tuottavat suuria määriä tutkijoita, ja Euroopan petrokemian teollisuus on huolestunut tieteellisesti koulutettujen nuorten vähäisestä määrästä Euroopassa. Nuorten kiinnostusta tieteeseen pyritään lisäämään kaikin keinoin. Euroopan on nyt tärkeämpää kuin koskaan säilyttää kilpailukykynsä niin tiedon kuin innovaationkin saralla. Modernin maailman haasteisiin vastaamisen on oltava etusijalla, oli kyse sitten energiatarpeista, ilmastonmuutoksesta tai terveydestä.

Kemian alalla on monenlaisia työpaikkoja, ja pätevän ja osaavan työvoiman saatavuus on ratkaisevaa Euroopan kemianteollisuuden pitkän tähtäimen elinkelpoisuudelle ja innovatiivisuudelle.

Projektista
Keskittyen kemian ja fysiikkan opetukseen, Xperimanian tavoitteena on lisäätä nuorten kiinnostusta tiedeaineisiin, mikä on ensisijalla Euroopan pyrkiessä säilymään innovaatiota tukevana osaamistaloutena. Projektin tavoitteena on auttaa peruskoulun ja toisen asteen oppilaita (10-20 -vuotiaita) ja heidän opettajiaan ymmärtämään petrokemian monia sovelluksia ja sitä, kuinka tämä suhteellisen nuori ja kiehtova tieteenala on vaikuttanut jokapäiväisen elämämme esineisiin. Harjoituksiin osallistuminen on oppilaille ainutlaatuinen tilaisuus kehittää tieteellistä ja analyyttistä havaintokykyään.

Oppilaat ja opettajat voivat osallistua erilaisiin harjoituksiin:

  • Xperimania tiedelähettiläät: haluatko Xperimania tiedelähettilään vierailulle kouluusi? Osallistu avoimeen hakuun, ja voita kahden tunnin tiedetyöpaja sisältäen innostavia ja vuorovaikutteisia kemian ja fysiikan kokeita
  • Tutkitaan ominaisuuksia: tutkitaan tutun esineen ominaisuuksia yksinkertaisten kokeiden avulla
  • Arkipäivän esineiden aikajana: oppilaat tutkivat keksintöä ja kertovat oppimastaan
  • Käytännön kokeita: oppilaat järjestävät helpon ja hauskan kokeen ja raportoivat siitä näillä sivuilla

Xperimanian kielivalikoimaa on supistettu ensimmäisen vuoden jälkeen. Uusi sisältö käännetään englannista vain 13:lle tähänastisen projektin aktiivisimmalle kielelle. Kaikkien Euroopan maiden opettajat ja oppilaat ovat silti lämpimästi tervetulleita osallistumaan Xperimaniaan!

Xperimania on Euroopan kouluverkon ja Appen, Euroopan petrokemian tuottajien järjestön, toimeksiannosta yhteisprojekti. Lisäkysymykset ja tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen xperimania@eun.org.