Om Europeiska skoldatanätet

Europeiska skoldatanätet (EUN) är en unik icke vinstdrivande organisation av 31 utbildningsdepartement i Europa som skapades 1997.

EUN står för stora europeiska utbildningsportaler för undervisning, inlärning och samarbete och är vägledande när det gäller att förändra skolutbildning genom att använda ny teknik. Sedan grundandet har EUN gått i täten för att stödja den europeiska dimensionen i skolor. Det här målet uppnås i projekt, tävlingar, aktiviteter, kommunikation och informationsutbyte på alla nivåer av skolutbildning genom att använda innovativ teknik.

Europeiska skoldatanätet står i skärningspunkten mellan nationella och regionala utbildningsnätverk och skapar synergier mellan grupper av lärare, elever, utvecklare, forskare och beslutsfattare. EUN:s arbete organiseras i tre sektioner som svarar mot huvudmålet att stödja det effektiva användandet av IKT inom utbildning och den europeiska dimensionen i utbildningen: Skolsamarbete och -tjänster, kunskapsbyggande och utbyte om IKT-policy och -användning samt kompatibilitet och innehållshantering.