OM Xperimania

Har du någon gång funderat över materialen omkring dig?

Projektbakgrund

Att locka unga talanger har blivit en stor utmaning för den kemiska industrin och särskilt för den petrokemiska industrin. Statistiken visar att antalet ungdomar som väljer naturvetenskapliga utbildningar har minskat dramatiskt i Europa, där också antalet examina i kemi minskar med ungefär 10 % varje år.

Flera undersökningar visar att vi borde ändra på undervisningen i naturvetenskap i våra skolor och arbeta för en pedagogik som bygger på undersökande metodik. Undersökande naturvetenskaplig utbildning har visat sig vara effektiv i både grundskolan och gymnasiet för att öka elevernas intresse och kunskaper och på samma gång stimulera lärarnas motivation.

I en tid när Kina och Indien producerar massor av vetenskapsmän är den europeiska petrokemiska industrin allvarligt oroad över bristen på naturvetenskapligt utbildade ungdomar och försöker på alla sätt öka deras intresse för naturvetenskap. Mer än någonsin måste Europa förbli konkurrenskraftigt både i fråga om kunskaper och innovationer. Att möta utmaningarna i vår moderna värld, att täcka energibehoven, ta itu med klimatförändringarna och förbättra vår hälsa måste ha högsta prioritet.

Det finns många sorters jobb på kemiområdet, och tillgången på kvalificerad och skicklig arbetskraft är väsentlig för den europeiska kemiindustrins långsiktiga överlevnad och innovativa kapacitet.  

Om projektet

Xperimania är inriktat på kemi och fysik och har som mål att öka ungdomars intresse för naturvetenskap, vilket är avgörande för att Europa ska kunna förbli en kunskapsbaserad ekonomi som främjar innovation. Syftet med det här projektet är att vara en hjälp för elever i grundskolan och gymnasiet (i åldern 10-20 år) och för deras lärare att förstå petrokemins olika tillämpningar, och hur den här relativt nya och fascinerande vetenskapen har bidragit till utvecklingen av många vardagliga föremål. Att delta i följande aktiviteter är ett unikt tillfälle för elever att förbättra sin vetenskapliga och analytiska iakttagelseförmåga.

Elever och lärare är välkomna att delta i många olika aktiviteter:

  • Xperimania-ambassadörer för naturvetenskap: ansök om att en Xperimania-ambassadör för naturvetenskap besöker er skola och få en två timmars workshop med inspirerande och interaktiva kemi- och fysikexperiment
  • Undersök egenskapen: undersök en egenskap för ett bekant föremål med enkla praktiska experiment
  • Tidslinje med vardagliga föremål: utforska en upptäckt och illustrera vad de har lärt sig om den
  • Praktiska experiment: utforma ett lätt och roligt experiment och ladda upp labbrapporter på den här webbplatsen

Det antal språk som Xperimania finns på har minskat sedan det första året. Det nya innehållet på webbsidan kommer att översättas från engelska bara till de 13 mest aktiva språken i Xperimania I /2007-08). Men lärare och elever från alla europeiska länder är varmt välkomna att delta i Xperimania!

Projektet Xperimania är ett gemensamt projekt mellan Appe, föreningen för den petrokemiska industrin i Europa och Europeiska skoldatanätet. För mer information om projektet, aktiviteterna och tävlingen, skicka ett mejl till xperimania@eun.org.